• Vi ønsker å satse

  A-huset har betydd mye for hundrevis av studenter.
  Høy aktivitet og nye behov gjør at vi trenger et løft for årene fremover.

 • De viktigste endringene

  1. Stab i region Øst flytter inn.
  2. Større stue med flere funksjoner.
  3. (Endelig) toaletter i 1. etg.
  4. Nytt kollektiv i kjelleren for Hald-studenter.
  5. Ny stue for kollektivet i 2. etg.
  5. Ventilasjon og varmepumpe.

 • Vi ønsker å gjøre det skikkelig

  Vi ønsker å satse nå i 100års-jubileet.
  Resultatet blir mer bruk av bygget, nye beboere og tettere samarbeid mellom stab og kollektiv.
  Vi samarbeider med Hundal bygg som entreprenør.
  Vi trenger din hjelp til å få råd til alt vi ønsker å få til!

1 av 5